Zalety posyłania dzieci do przedszkola

Przedszkole – miejsce radości, nauki, zabaw i odkrywania świata. To placówka, która zapewnia dziecku poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, rozbudza i rozwija ciekawość poznawczą, pozwala zrozumieć siebie i otaczający go świat, wspiera jego aktywność własną (pozwala na zdobywanie umiejętności przez działanie), wyrabia umiejętności, poszerza jego wiedzę, zainteresowania, pozwala odnaleźć swoje miejsce w grupie rówieśniczej i kształtuje system wartości, właściwe postawy i przekonania dziecka. Jednak dziecko wchodzące w nowe środowisko społeczne doświadcza silnych emocji i obaw, natomiast jego proces przystosowania może przebiegać z pewnymi trudnościami. Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola nie jest ani łatwa, ani tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Dlatego warto przyjrzeć się istniejącym zaletom i wadom przedszkoli oraz edukacji dzieci w takich placówkach.

+ Pierwszą korzyścią płynącą z posyłania pociech do przedszkola jest zapewnienie dziecku schronienia i należytej opieki, pod postacią wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która zajmie się dzieckiem w czasie, w którym rodzice są w pracy i nie mają z kim zostawić malucha. W takiej sytuacji przedszkole jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ zadba o bezpieczeństwo dziecka, zapewni miejsce do zabawy oraz ciepłe posiłki, podawane o stałych porach, co stanowi podstawę dla zdrowego i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci. Natomiast rodzice mogą mieć pewność, że nic złego nie przydarzy się ich pociechom.

+ Inną zaletą przedszkola jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka. Dbają o to wychowawcy, którzy codziennie oprócz zapewnienia opieki i zajęcia dzieci na czas pobytu ich rodziców w pracy, przeprowadzają z podopiecznymi, zajęcia dydaktyczne. Zajęcia oraz ich czas trwania, dostosowane są do wieku i etapu rozwoju dziecka. Celem zajęć jest przybliżenie dziecku różnych terminów i zjawisk, z którymi ma ono do czynienia na co dzień. Przeprowadza się poranne ćwiczenia, związane z gimnastyką ogólnorozwojową i rytmiką oraz zabawy ruchowe. Zajęcia te są niezmiernie ważne, ponieważ pozwalają na wyrabianie sprawności ruchowej już od najmłodszych lat oraz „zaszczepiają” poprawne nawyki zdrowotne i żywieniowe. Zajęcia pozwalają także na ukształtowanie u dzieci poprawnego systemu wartości, właściwych postaw i przekonań dziecka.

+ Dbając o wszechstronny rozwój przeprowadza się także z dziećmi zajęcia muzyczne i plastyczne. Dzięki czemu dzieci rozwijają swoje zdolności manualne, co nie zawsze zostaje zapewnione przez rodziców w wychowaniu domowym. Poprzez naukę piosenek i krótkich wierszyków dzieci ćwiczą swoją pamięć, stają się wyczulone na rytm oraz ćwiczą swój słuch muzyczny, a umiejętności te są przydatne w nauce czytania i liczenia w szkole. Dlatego organizowanie licznych występów i akademii przez przedszkole jest bardzo korzystne dla rozwoju dzieci, ponieważ oprócz wymienionych powyżej zalet, oswajają dziecko z publicznością i pozwalają na zabieranie głosu w różnych dyskusjach i wystąpieniach w życiu dorosłym. Natomiast jak dziecko jest w dzieciństwie hamowane przed publicznymi wystąpieniami, to w dorosłym życiu będzie lękało się zabierania głosu na forum i publicznych wystąpień.

+ Dziecko, dzięki przebywaniu w grupie rówieśniczej w przedszkolu, integruje się z rówieśnikami i rozwija umiejętności społeczne, co przygotowuje je do funkcjonowania w klasie szkolnej. Już od najmłodszych lat, uczy się obcowania z innymi, wzajemnej pomocy, dzielenia się zabawkami i tego, że nie wolno zabierać czegoś bez pytania. Dziecko zawiera pierwsze przyjaźnie i uczy się wspólnie rozwiązywać najprostsze problemy.

+ Dziecko także zmienia się i staje się bardziej zmotywowane pod wpływem grupy. Zaczyna robić rzeczy, które w domu były niemożliwe do osiągnięcia. Dziecko, które niewiele mówiło, pod wpływem innych staje się rozmowne, natomiast dziecko, które w domu wszystko wykonywało bardzo wolno lub niekompletnie, musi się pospieszyć i przyłożyć do wykonywanych czynności, aby nie być ostatnim i ze wszystkim zdążyć na czas.

+ Kolejną bardzo ważną zaletą posyłania dziecka do przedszkola jest uważna obserwacja dziecka przez wychowawców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawność ruchową, manualną, językową, analizę i syntezę wzrokową i słuchową. Dzięki posłaniu dziecka do przedszkola wychowawca już na najwcześniejszym etapie może wykryć wady wychowanka. Natomiast wczesne wykrycie defektów i problemów dziecka pozwala na udzielenie specjalistycznej pomocy, która zastosowana w odpowiednim czasie może zminimalizować niepowodzenia dziecka w dalszym życiu i zredukować sytuacje stresowe związane z zawieraniem nowych znajomości czy, jeśli dziecko ma problemy z wymową, wypowiadaniem się przed grupą.

+ Inną cechą przedszkola jest możliwość skorzystania z płatnych zajęć dodatkowych, które zapewniają rozwój dodatkowych kompetencji. W zależności od placówki mogą to być zajęcia z języka obcego, tańca, basenu, a nawet sztuki walki. Walorem jest to, że dziecko uczy się czegoś nadprogramowego, co może przerodzić się w hobby i w przyszłości może zaowocować karierą dziecka w danej dziedzinie.

Zalet przedszkola i posłania dziecka do tej instytucji jest wiele. Wychowawcy starają się zapewnić dziecku wszystko co najlepsze, aby maluch przeżywał i doświadczał rzeczywistości już od najmłodszych lat życia, aby przygotować go do rozpoczęcia edukacji w szkole i aby usamodzielnić malucha, co jest bardzo istotne dla jego przyszłości. Jednak oprócz licznych i bardzo pozytywnych zalet posyłania dzieci do przedszkola, występują także wady tych placówek, ale o nich w kolejnym wpisie.

O wadach posyłania dziecka przedszkola można przeczytać w tym wpisie.