Wzmacnianie więzi rodzinnych

W obecnym świecie, w którym wszyscy pędzą, nie jest łatwo znaleźć czas dla rodziny. Dorośli wychodzą wcześnie rano, żeby wrócić późnym wieczorem do domu, a dzieci czas spędzają w szkole, po której mają liczne zajęcia dodatkowe. Jednak każdy chce stworzyć szczęśliwą rodzinę, w której podstawę stanowi miłość, zaufanie, wsparcie i szacunek. Dlatego ważne, żeby nastawić się na otwartość, akceptację członków rodziny, szczerość, zaufanie, dobre nawyki i wspólne rytuały.

Co wzmocni rodzinne więzi?

  • Wspólne spędzanie czasu
  • Wspólne posiłki
  • Konwersacja
  • Pielęgnowanie uczuć
  • Celebrowanie świąt i tradycji rodzinnych
  • Wspólne zainteresowania
  • Wspólna zabawa
  • Dotrzymywanie obietnic
  • Podtrzymywanie dobrych stosunków z dziadkami
  • Wspólne wyjazdy

Najistotniejsze w tworzeniu więzi jest wspólne spędzanie czasu (główny warunek wzmocnienia związków międzyludzkich), wspólne posiłki i rozmowa (i rozwijające dyskusje, uczące myślenia). Należy pamiętać o wyłącznym czasie dla małżonka, o prawdziwym byciu ze sobą. Liczy się okazywanie zainteresowania drugim człowiekiem, jego przeżycia, pasje, uczucia i emocje. Dzięki komunikacji, jednoczeniu się i aktywnemu słuchaniu dowiadujemy się o przeżyciach, zainteresowaniach, problemach, wzlotach i upadkach ważnych dla nas osób. Dzięki rozmowie można udzielić wsparcia rozmówcy, doradzić, wspólnie rozwiązać problem i pokonać określone przeciwności. Należy wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania w atmosferze szacunku i zrozumienia. Niezwykle ważne jest okazywanie zrozumienia dla przeżyć kochanej osoby, nawet jeśli są nieprzyjemne (dotyczą złości, żalu, rozczarowania czy smutku). Warto rozmawiać o wszystkim, a najlepiej robić to podczas integracyjnego rytuału jaki stanowią wspólne posiłki.

Warto także pamiętać o uroczystościach rodzinnych i licznych dniach, które są ważne dla członków tej małej społeczności. Celebrowanie świąt, tradycji rodzinnych i ważnych momentów życiowych wzmacnia relacje międzyludzkie. Dzięki temu okazujemy drugiej osobie uczucia, pamięć, wsparcie i jednocześnie rozwijamy wzajemne relacje oraz podtrzymujemy łączące więzi. Należy nauczyć się wyrażać uznanie dla swych umiejętności nawet jeśli są one skromne.

Dobrze jest posiadać wspólne zainteresowania i pasje, które spowodują chęć spędzania czasu razem, na wykonywaniu określonej aktywności. Jeśli do tego dojdą wspólne wyjazdy, wycieczki, spacery oraz zabawy z dziećmi (m.in. zabawy ruchowe, twórcze, wspólne majsterkowanie, pieczenie ciast, gry planszowe, itp.) pojawią się wspólne przeżycia i wspomnienia, dzięki czemu pojawią się tematy do rozmów, co bardzo zbliża do siebie członków rodziny.

Istotne jest wzajemne zaufanie, które buduje się poprzez powierzanie zadań i przywilejów, a które realizuje się w codziennej przy nad sobą, w przebaczaniu oraz naprawianiu błędów. Z zaufaniem wiąże się także dotrzymywanie złożonych obietnic, ponieważ łamanie danego słowa czyni nas niegodnymi zaufania i rozluźnia więzy rodzinne.

Aby rodzina mogła prawidłowo funkcjonować warto pamiętać także o podtrzymywaniu dobrych relacji z dziadkami, którzy mogą służyć nam dobrą radą, cenną wiedzą, doświadczeniem oraz pomocą w wychowaniu dziecka. Nawet jeśli posiadamy odmienne punkty widzenia, nie należy krytykować ich przy maluchach, ponieważ są to cenni członkowie rodziny.

Podsumowując: We wzmacnianiu więzi rodzinnych ważne jest ciągle pielęgnowanie pozytywnych uczuć miłości i przyjaźni, ponieważ kochając i będąc przyjacielem można zdziałać cuda. Ciepłe słowa uznania, komplementy, ale także pozytywna krytyka, wzmacniają akceptację pomimo słabości, wad i popełnianych błędów. Wspieranie się, słuchanie potrzeb i stosowanie rozsądnego wychowania do odpowiedzialności i samodzielności oraz jasne wyrażanie uczuć i oczekiwań, stosowanie konsekwencji oraz dawanie rozsądnego wyboru, powodują pojawienie się i utrzymanie silnych wartości, więzi i uczuć rodzinnych.