Wpływ czytelnictwa na życie człowieka

flickr.com - Moyan Brenn

Książki – przez jednych ukochane, przez innych znienawidzone – istnieją od wieków i mają bardzo pozytywny wpływ na człowieka, ponieważ stanowią ważny czynnik kształtujący osobowość i wrażliwość człowieka.

„Kochajcie książkę, ona ułatwi wam życie, po przyjacielsku pomoże zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć, zdarzeń, ona nauczy was szanować człowieka i samych siebie, ona uskrzydla rozum i serce uczuciem miłości do świata, do człowieka” – Maksim Gorki

Dzięki książkom zmienia się postrzeganie człowieka, ponieważ umożliwiają one poznanie świata (bliskiego i dalekiego środowiska przyrodniczo-społecznego), kształtowanie nowych pojęć i pogłębienie słownictwa, rozwój wyobraźni oraz wiedzy o środowisku, osobach i zjawiskach. Pogłębia się spostrzegawczość, otwartość i plastyczność myślenia przyczynowo-skutkowego.

Dlaczego warto czytać książki?

 • Czytanie uczy myślenia – poprzez czytelnictwo możemy więcej dostrzec, wyrazić własne przeżycia, jak i zjawiska świata materialnego i niematerialnego, jesteśmy w stanie w łatwy sposób sortować i przetwarzać informacje, a także rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
 • Czytanie kształtuje charakter – wydarzenia, zachowania bohaterów literackich, ich postępowanie i działania konfrontujemy z rzeczywistością, dzięki czemu jesteśmy skłonni do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem.
 • Czytanie pobudza wyobraźnię – dzięki książkom ożywiamy umysł, pozwalamy sobie na refleksję i przenosimy się do innej rzeczywistości, w której kreujemy bohaterów, akcję i otoczenie.
 • Czytanie poszerza zasób słownictwa i zdolność poprawnej wypowiedzi – czytając książki zapamiętujemy nowe frazy, zwroty i sformułowania, dzięki czemu nasza mowa staje się bardziej elokwentna. Nowe słowa wspierają procesy myślowe, rzeczywiste działania oraz wyrażanie myśli i uczuć.
 • Czytanie uczy cierpliwości – dzięki czytaniu proces przetwarzania informacji zachodzi w naszej świadomości i przebiega wolno. W tempie od nas zależnym, poznajemy fabułę oraz staramy się zrozumieć i przyswoić informacje, nie otrzymując wszystkiego od razu. Czytanie wymaga i uczy cierpliwości!
 • Czytanie redukuje stres i polepsza nastrój – czytając przenosimy się do wykreowanego świata, w którym dystansujemy się od rzeczywistości i zmniejszamy poziom hormonów stresu, poprawiając samopoczucie i odczuwając stan relaksu.
 • Czytanie wpływa na pamięć i poprawia uczenie się – czytanie książek wzmacnia pamięć i przyczynia się do tworzenia w mózgu nowych połączeń komórkowych, poprawiając działanie tych istniejących oraz spowalniając proces ich obumierania. Dowiadując się ciekawych informacji stajemy się mądrzejsi i zwiększamy inteligencję, jednocześnie zwiększając obiektywizm i dystans od problemów.
 • Czytanie poszerza światopogląd i wartości człowieka – dzięki książkom zmieniamy postrzeganie różnych zjawisk przyrodniczo-społecznych oraz poszerzamy wiedzę o świecie.
 • Czytanie uczy empatii – czytając nabywamy wiedzę na temat zachowań w nieznanych sytuacjach, nabywamy zdolności do rozpoznawania i zrozumienia ludzkich emocji oraz uczymy się na doświadczeniach i błędach bohaterów literackich.

Kocham książki, ich zapach, szelest kartek i historie, jakie nam przekazują. Dlatego szczerze zachęcam wszystkich do czytania. To wspaniała zabawa. Jak wiadomo, już od najmłodszych lat, należy zachęcać do czytania dzieci, które jeśli posiądą poprawne nawyki czytelnicze, nie pozwolą zaginąć czytelnictwu w życiu dorosłym.

„Czytanie książek uczy rozumienia tekstu, rozumienia rzeczywistości, uruchamia wyobraźnię. Jeśli nauczymy młodych ludzi kreatywnego operowania obrazem, słowem, dźwiękiem, to nie będą w pracy myśleć schematycznie” – Michał Boni

Jak zachęcić dzieci do czytania?

 1. Załóż małą bibliotekę dziecka. Niech dziecko ma własne miejsce przeznaczone na przechowywanie książek, do którego może wracać kiedykolwiek zechce.
 2. Wprowadź w codziennym rytmie dnia czas przeznaczony na czytanie książek. Niech to będzie chwila podczas, której razem z dzieckiem możecie pogrążyć się w lekturze. Jeśli będziesz intonować i odgrywać role, dziecko będzie zainteresowane i samo zacznie opowiadać znane mu historię, co przyczynia się do rozwoju wyobraźni, pamięci i jego wrażliwości.
 3. Zapisz dziecko do biblioteki publicznej i odwiedzaj z nim miejsca z książkami (księgarnie, targi, festiwale literatury). Dzięki temu dziecko pozna zasady wybierania książek i wypożyczania książek oraz brania za nie odpowiedzialności.
 4. Pomóż dziecku prowadzić dzienniczek lektur. Niech to będzie niewielki zeszyt lub notes, w którym dziecko będzie notowało tytuły, autorów, cytaty, krótki opis przeczytanych książek.
 5. Na podstawie przeczytanych historii twórzcie opowiadania, historyjki i bajki. Niech książki inspirują  was do podejmowanych gier słownych i zabaw.
 6. Nigdy nie zmuszaj dziecka do czytania, ponieważ wywoła to odwrotny efekt. Zachęcaj, ale nigdy nie zmuszaj!

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska

Źródło:
P. T. Nowakowski, Fast Food dla mózgu, czyli telewizja i okolice.
K. Polcyn, Zaciekawić dzieci książką, Wychowanie w Przedszkolu 2003/3.
Fotografia: flickr.com – Moyan Brenn