Wady posyłania dzieci do przedszkola

Przedszkole posiada wiele bardzo pozytywnych zalet. Jednak w gąszczu pozytywów można także dopatrzyć się wad, na których chcę skupić się w poniższym wpisie.

Do wad na pewno należy wysoka cena jaką płacą rodzice miesięcznie za posyłanie dziecka do przedszkola prywatnego. Opłaty z roku na rok są coraz wyższe i nie wszystkie rodziny na nie stać. Natomiast obok wysokiej ceny należy umieścić niewielką ilość placówek państwowych i ilość ograniczonych w nich miejsc. W rzeczywistości jeśli chce się zapisać dziecko do przedszkola należy uczynić to nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem, ponieważ brakuje wolnych miejsc. Dzieje się tak, ponieważ powstaje bardzo mało nowych placówek, a niektóre przedszkola są zamykane. Czasami zdarza się (co jest nie do pomyślenia), że dyrektorzy placówek, o których mowa, wybierali „odpowiadające im” dzieci, które przyjmowano w pierwszej kolejności, ze względu na znajomości lub inne kryteria.

Dziecko uczęszczające do przedszkola przez większość swojego dnia przebywa poza domem, co może powodować rozluźnienie więzi z rodziną. Nie chodzi tutaj o rodziców, ale o rodzeństwo, zwłaszcza młodsze. Jeśli dziecko w przedszkolu zawiera przyjaźnie z innymi dziećmi, może nie chcieć bawić się z własnym rodzeństwem. Takie dzieci mają coraz mniej wspólnych zabaw i tematów do rozmów. Dzieje się tak, ponieważ dzieci spędzają więcej czasu w odrębnych światach i mają różne doświadczenia, przez co niewiele ich łączy.

Często zdarza się, że dzieci, między którymi różnica wieku jest niewielka i które przebywając w domu świetnie się razem czuły, dobrze się rozumiały i potrafiły się razem bawić oraz dzielić zabawkami, zaczną ze sobą rywalizować o uwagę rodziców. Starsze dziecko, które wróciło z przedszkola do domu chce podzielić się zdobytą wiedzą z rodzicami i stęsknione po całym dniu, pobyć z nimi, natomiast młodsze rodzeństwo, które jest przyzwyczajone do ciągłego bycia z rodzicami chce mieć mamę tylko dla siebie. Wtedy powstaje między dziećmi rywalizacja o uwagę rodziców, która nie sprzyja rozwijaniu się poprawnych relacji miedzy rodzeństwem.

Inną równie ważną wadą posyłania dziecka do przedszkola są częste choroby dzieci. Przedszkole to siedlisko bakterii i bywa tak, że jak jedno dziecko zachoruje na jakaś wirusową chorobę przenoszoną drogą kropelkową, to w ciągu kilku dni większość dzieci jest chora. Nie można temu zaradzić, gdyż należałoby ograniczyć kontakty pomiędzy dziećmi, a jest to niemożliwe w przedszkolu.

Natomiast ostatnim minusem posyłania dziecka do przedszkola, jest duży stres jaki dziecko przeżywa w pierwszych dniach rozłąki z rodzicami oraz to, że nie każdy trzylatek jest emocjonalnie wystarczająco dojrzały, by uczęszczać do przedszkola. Wiele dzieci, które do tej pory przebywało wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dziadków nie jest gotowych do całkowitego rozstania z nimi. Takie dzieci zaburzają pracę przedszkola i przeprowadzane w nich zajęcia, ponieważ płaczą, często siedzą w odosobnieniu nie reagując na jakiekolwiek polecenia nauczyciela. Dzieje się tak, ponieważ dzieci czują się opuszczone przez rodzinę i nie rozumieją sytuacji oddzielenia od rodziców.

Dzieje się także tak, że dziecko nie czuje się dobrze przebywając w dużej grupie dzieci, ponieważ od momentu pójścia do przedszkola przebywało tylko z najbliższymi. Takie dzieci nie są gotowe do przebywania w przedszkolu, dlatego wiele placówek usiłuje zapobiegać związanym z tym problemom poprzez stopniową adaptację dziecka, którą należy rozpocząć w roku poprzedzającym pójście do przedszkola. Są to częste i krótkotrwałe wizyty w przedszkolu w towarzystwie rodzica. Ułatwia to dziecku nawiązanie kontaktu z nauczycielką i innymi dziećmi, poznanie otoczenia materialnego, funkcji sprzętów i pomieszczeń. Dziecko poprzez krótką zabawę z rówieśnikami i obcowanie z przedszkolnymi przedmiotami oraz dzięki otrzymywaniu odpowiedzi na pytania z nimi związane, oswoi się z myślą pójścia do przedszkola, a gdy nadejdzie dzień jego pójścia do tej placówki, to samo będzie chciało się tam wybrać.

Przedszkole jako instytucja realizująca zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne oraz obejmująca swoim zakresem szeroko pojętą opiekę nad dziećmi, ich zdrowiem, bezpieczeństwem, wszechstronnym wychowaniem, prawidłowym rozwojem i przygotowaniem ich do nauki szkolnej, ma wiele zalet. Ale posiada także wady, do których z całą pewnością można zaliczyć wysokie opłaty za przebywanie dziecka w placówce, niedojrzałość emocjonalna posyłanych dzieci, częste choroby dzieci i rozluźnienie kontaktów dziecka z rodzeństwem. Dlatego decyzję czy posłać dziecko do przedszkola powinni podejmować przede wszystkim rodzice, biorąc pod uwagę dobro swoich dzieci. Ponieważ to oni najlepiej znają swoje pociechy i wiedzą czy osiągnęły odpowiednią dojrzałość emocjonalną, aby przeżyć kilkugodzinną rozłąkę z rodzicami, spędzając ten czas w towarzystwie rówieśników.