Umuzykalnianie dzieci (5 rok życia)

Dzieci 5-letnie są zręczne, zwinne, samodzielne i odważne. Chętnie współdziałają z rówieśnikami. Ich zabawy wyrażają różnorodne przeżycia i zainteresowania. Rozwój wyobraźni pobudza chęć uzewnętrzniania myśli i uczuć za pomocą ruchu, śpiewu oraz rysunku.

Zajęcia z 5-latkami znacznie odbiegają od zajęć z młodszymi grupami. Rozszerza się zasób podawanych wiadomości, repertuar piosenek i wzbogaca się struktura ruchu. Proponowane zadania ruchowe muszą być zróżnicowane. Powinny zaspokajać ruchliwość dzieci, jednocześnie aktywizując dzieci ociężałe i mało sprawne.

Zajęcia umuzykalniające trwają około 25 minut i zawierają 3 podstawowe formy:

 1. Ruch.
 2. Śpiew.
 3. Ćwiczenia słuchowo-rytmiczne.

W miejsce zagadek słuchowych (prowadzonych w młodszych grupach), wprowadza się naukę słuchania muzyki i grę na instrumentach perkusyjnych, co wzbogaca się wiadomościami teoretycznymi.

Pod koniec 5 roku życia dzieci powinny:

 • Swobodnie określać 3 rejestry wysokich dźwięków, 3 rodzaje tempa, 3 rodzaje dynamiki wraz z ich stopniowymi zmianami (coraz wyżej, coraz niżej, szybciej, wolniej).
 • Umieć podawać liczbę zwrotek słyszanej piosenki, określić jej budowę (zwrotka, refren) i elementy tworzące piosenkę (słowa, melodia, akompaniament).
 • Rozpoznawać akompaniament do biegu, marszu, podskoków, walca, krakowiaka.
 • Określić prostymi słowami charakter słyszanej muzyki.
 • Wykonać rytm piosenki lub tańca, w różny sposób (klaskaniem, stukaniem).
 • Rozpoznawać dźwięk i brzmienie przedszkolnych instrumentów perkusyjnych oraz głosy kolegów.

W zakresie ćwiczeń ruchowych, dzieci powinny osiągnąć taki stopień umiejętności, aby:

 • Poruszać się sprężyście, unosząc kolana w czasie biegu, marszu i podskoków.
 • Stawiać stopy „z palców”, a przy skokach, elastycznie uginać kolana.
 • Poruszać się cwałem, galopem, podskokami, skokami obunóż w przód, tańczyć krakowiaka, dostawiać nogę do nogi w miejscu, przy akompaniamencie walca.
 • Bez trudności posługiwać się piłkami, obręczami i woreczkami z grochem.
 • Właściwie reagować ruchem na słyszaną muzykę.

Śpiewanie piosenek

Rozwój pamięci i uwagi pozwala na opracowanie bogatego i zróżnicowanego repertuaru piosenek. Dzieci chętnie śpiewają i uczą się nowych piosenek, na co pozwalają ich możliwości głosowe. Dlatego oprócz powtarzania piosenek z wcześniejszych lat, dzieci 5-letnie, w ciągu roku powinny opanować około 25 piosenek.

Słuchanie piosenek

Wykorzystywanie płyt i nagrań jest celowe, kiedy nauczyciel zna przedstawiany repertuar, potrafi określić występujące instrumenty oraz podkreślić charakterystyczne cechy w utworze. Utwór do słuchania powinien być krótki, o zdecydowanym charakterze, zawierać pierwiastki ilustracyjne. Zwykle posiada tytuł budzący skojarzenia pozamuzyczne i ułatwiający percepcję muzyki. Każde słuchanie muzyki poprzedzone jest omówieniem utworu, ze zwróceniem uwagi na charakterystyczne cechy. Po pierwszym wysłuchaniu, dzieci dzielą się swymi uwagami, po czym słuchają utworu ponownie. Poznane miniatury wokalne i instrumentalne powinny, co pewien czas powracać w formie zagadek lub powtórzeń.

Zagadki melodyczne i rytmiczne polegające na rozpoznawaniu znanych piosenek.

Dzieci 5-letnie powinny określić piosenkę po usłyszeniu jej zakończenia, fragmentu refrenu, wstępu lub przygrywki. Jeszcze trudniejszym zadaniem jest rozpoznanie piosenki po usłyszeniu jej rytmu wyklaskanego przez nauczyciela.

Ćwiczenia i zabawy ruchowe

Rozwój mięśni 5-latków, ich wytrzymałość i sprawność pozwala na wzbogacenie ćwiczeń ruchowych, które trwają ok. 15 minut. Ćwiczenia rozpoczynają się zabawami orientacyjno-porządkowymi. Kolejno następuje inscenizacja piosenki, nauka tańca, zabawa ruchowa lub zawody. Zajęcia kończą się zabawą relaksacyjną, aby wyciszyć organizm i pozwolić dziecku odpocząć.