Tag: rozwój

Sytuacja rodzin niepełnosprawnych dzieci – zmiany organizacji życia rodzinnego

Wieść o niepełnosprawności dziecka jest ogromnym szokiem dla rodziców i rodziny. (Więcej o etapach radzenia sobie z niepełnosprawnością, można znaleźć tutaj). Dziecko niepełnosprawne całkowicie przekształca preferowany system wartości. Ważniejsze się staje: funkcjonowanie dziecka, stymulowanie go, kształtowanie

Kontynuuj czytanie

Niepełnosprawność intelektualna: Stopień znaczny

Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym posiadają poziom intelektualny charakterystyczny dla dzieci osiągających 5-6 rok życia, poziom dojrzałości społecznej charakterystyczny dla 7-8 roku życia i inteligencję na poziomie 25-39 (skali Wechslera). Ta podgrupa stanowi 3-4% wszystkich niepełnosprawności umysłowych. Charakterystyka

Kontynuuj czytanie