Tag: dzieci

Sytuacja rodzin niepełnosprawnych dzieci – zmiany organizacji życia rodzinnego

Wieść o niepełnosprawności dziecka jest ogromnym szokiem dla rodziców i rodziny. (Więcej o etapach radzenia sobie z niepełnosprawnością, można znaleźć tutaj). Dziecko niepełnosprawne całkowicie przekształca preferowany system wartości. Ważniejsze się staje: funkcjonowanie dziecka, stymulowanie go, kształtowanie

Kontynuuj czytanie