Sfery rozwoju dziecka – rozwój społeczny

Rozwój społeczny tzw. socjalizacja dziecka prowadzi do poznania struktury i zasad panujących w grupie, uczy dziecko znajomości zasad i obyczajów, pełnienia ról, jakie będzie musiało przyjąć w dorosłym życiu, a także rozgraniczania zachowań społecznie akceptowalnych od tych nagannych.

Rozwój społeczny – 1-6 rok życia dziecka.

1 rok życia

 • Uspokojenie i rozluźnienie w reakcji na dotyk.
 • Uspokajanie się podczas kołysania.
 • Radosne ożywienie na widok ludzkiej twarzy.
 • Reagowanie ożywieniem na głos ludzkiej mowy.
 • Reakcja zadowolenia, gdy zbliża się ręka, która będzie dziecko głaskała.
 • Odróżnianie twarzy znajomej od obcej, reagowanie ostrożnością na twarz obcą.
 • Okazywanie niezadowolenia, gdy ktoś się oddala.
 • Odmienna reakcja na mimiczny wyraz gniewu albo zadowolenia.
 • Reagowanie uśmiechem na swoje odbicie w lustrze.
 • Reagowanie na ton i modulację głosu, lękowa reakcja na zdecydowany ton mówiącego.
 • Rozróżnianie rodziców po glosie.
 • Uspokajanie płaczu tylko za pośrednictwem mowy osoby dorosłej.
 • Utrzymanie kontaktu wzrokowego z osobą dorosłą przez minimum 5 sekund.
 • Celowe przywoływanie krzykiem osoby dorosłej.
 • Obserwowanie rówieśników.
 • Uśmiechanie się do rówieśników.
 • Wyciąganie rąk do osób bliskich.
 • Głośny śmiech w kontakcie z osobą dorosłą.
 • Demonstrowanie czułości.
 • Odpychanie osób dorosłych, jeśli nie chce być przytulone.
 • Cieszenie się z aprobaty dorosłych.
 • Sięganie do lustra i szukanie „drugiego dziecka”.
 • Machanie głową w geście przeczenia

2 rok życia

 • Tulenie się do znajomej osoby, głaskanie jej i przytulanie.
 • Zabawa równoległa – chce być z rówieśnikami, ale bawi się osobno.
 • W kontakcie z rówieśnikami interesowanie się głównie przedmiotami znajdującymi się w ich rękach – kontakt przedmiotowy.
 • Protestowanie, gdy ktoś zabiera zabawkę.
 • Wokalizowanie w stronę rówieśników, próba nawiązania kontaktu.
 • Interesowanie się własnym ubraniem, a szczególnie butami.
 • Samorzutne powtarzanie czynności wywołującej uśmiech u dorosłego.
 • Złoszczenie się, gdy rówieśnik się oddali.
 • Przywoływanie dorosłego inaczej niż płaczem czy krzykiem.
 • Poszukiwanie osoby dorosłej, jeśli nie ma jej w pobliżu.
 • Korzystanie ze słów i gestów w kontakcie z dorosłymi.
 • Samodzielna zabawa tematyczna, np. lalką (karmienie, układanie do snu itp. – poszczególne elementy zabawy nie łączą się jeszcze w logiczne łańcuchy).
 • Dawanie buzi w odpowiednich sytuacjach i podawanie ręki na prośbę dorosłego.
 • Obieranie rówieśnika, jako przedmiotu zabawy (jest wożony, układany do snu itp.).

3 rok życia

Wstrzymywanie ruchów podczas zabawy, aż do odpowiedniego sygnału – początek zabaw z regułami.

 • Zabawa w rodzinę – sposób mało precyzyjny, np. mogą występować dwie mamy (początek zabaw w role).
 • Chęć pomocy w czynnościach domowych.
 • Zabawa z nauczycielem w naprzemienne układanie klocków, czekanie na swoją kolej.
 • Witanie się z nieznajomymi bez przypominania.
 • Zdolność do okazywania współczucia.
 • Witanie się z nieznajomymi bez przypominania.
 • Proste zabawy z rówieśnikami w role, inne niż w rodzinę, np. w lekarza, nauczyciela, itp.
 • Łączenie czynności w kilkuelementowe łańcuchy loginie następujące po sobie (podczas zabaw tematycznych).
 • Rozumienie reguły zabawy w chowanego.

4 rok życia

 • Pożyczanie zabawek rówieśnikowi podczas zabawy.
 • Zabawy z rówieśnikami w sposób ciągły, przez co najmniej 15 minut.
 • Zabawy tematyczne (zabawa w sklep, w przedszkole, itp).
 • Czekanie na swoją kolej podczas zabaw z dwójką, trójką rówieśników.
 • Uczestniczenie w zabawach z regułami, wspólnie z innymi dziećmi, prowadzonymi przez osobę dorosłą.
 • Proszenie o pozwolenie skorzystania z zabawki kolegi.
 • Przyjmowanie perswazji i decyzji dorosłego bez wpadania w złość czy płacz.
 • Trudność w ustępowaniu, dzieleniu się.
 • Wybieranie zabaw z dziećmi, rzadziej z dorosłymi.

5 rok życia

 • Szukanie pomocy u dorosłego, gdy zadanie jest zbyt trudne do wykonania, np. wiązanie butów.
 • Stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych jak np. kościół, sklep itp.
 • Dostrzeganie potrzeb innych osób, np. przykrycie kocem śpiącego.
 • Zachowanie milczenia podczas wypowiedzi innej osoby.
 • Wykonanie z dwójką lub trójką dzieci zaplanowanego działania, np. budowa zamku z piasku.
 • Zabawy z regułami w grupie rówieśników, np. w berka.

6 rok życia

 • Pojawia się problem z przyznaniem się do winy.
 • Może zaistnieć kłopot ze współdziałaniem z rówieśnikami ze względu na potrzebę bycia najlepszym, najszybszym, najmądrzejszym i chęci ciągłego zwyciężania.
 • Przyjaźnienie się głownie z osobami tej samej płci.
 • Posiadanie najlepszego przyjaciela.
 • Wyczulenie na krytykę innych.