Sfery rozwoju dziecka – funkcje poznawcze

Poznawanie rzeczywistości to inaczej odbiór informacji płynących z otoczenia za pomocą zmysłów, przetwarzanie ich w układzie nerwowym oraz wykorzystanie w działaniu. Do funkcji poznawczych zalicza się: spostrzeganie, uwaga i pamięć oraz wyobraźnia, myślenie i mowa. Wszystkie te procesy stanowią o poziomie rozwoju intelektualnego i rozwijają się w podejmowaniu kontaktów dziecka z otoczeniem.

Funkcje poznawcze – 1-6 rok życia dziecka.

1 rok życia:

 • Odruchowo reaguje na bodźce zewnętrzne.
 • Wykonywanie prostych ruchów, np. ustami, głową zmierzając do podtrzymanie lub wykrycia źródła interesujących doznań związanych z własnym ruchem.
 • Koordynowanie różnych funkcji: słyszenia, wydawania dźwięków, ruchów ręki, ssania lub widzenia i słyszenia (zwracanie głowy w kierunku źródła dźwięku).
 • Chwytanie przedmiotów i wykorzystywanie ich do dostarczania sobie wrażeń, np. wkładanie ich do buzi, potrząsanie, uderzanie o stół.
 • Znalezienie przedmiotu, który częściowo zakryjemy.
 • Wykonywanie jednym przedmiotem kilka działań manipulacyjnych, np. lizanie, uderzanie o podłogę, potrząsanie.
 • Odmienna emocjonalnie reakcja na nowe przedmioty (efekt nowości).
 • Szukanie ukrywanego przedmiotu w jednej i tej samej dłoni, w zabawie „Ence pence, w której ręce”, a kolejno szukanie przedmiotu w dwóch dłoniach

2 rok życia:

 • Używanie przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem, np. wkładanie łyżki do buzi, potrząsanie grzechotką.
 • Odnalezienie zakrytego przedmiotu wydającego dźwięk, np. pozytywki.
 • Prawidłowe odnajdywanie przedmiotu w zabawie „Ence pence, w której ręce.”
 • Prawidłowe odnajdywanie kostki ukrywanej kolejno w dwóch kubkach.
 • Rozwiązywanie problemów manipulacyjnych, np. otwieranie pudełka od zapałek

3 rok życia:

 • Znajdowanie klocków wg polecenia (taka sama długość, kolor, itp).
 • Prawidłowe składanie w całość dwóch połówek jabłka.
 • Dobieranie przedmiotów wykonanych z takiego samego materiału.
 • Odróżnianie patyków dłuższego od krótszego, położonych na stole obok siebie w odległości kilku centymetrów.
 • Dobieranie takich samych podstawowych figur geometrycznych.
 • Podawanie swojego imienia i wieku.
 • Chętne słuchanie bajek i coraz lepsze zapamiętywanie ich szczegółów.
 • Liczenie do 3.
 • Nazywanie podstawowych kolorów.
 • Posiadanie bogatej wyobraźni, (tworzenie opowieści, niewidocznych przyjaciół, itp).
 • Rozróżnianie przedmiotów takich samych i innych.
 • Dokonywanie prostych wyborów w oparciu o przewidywane konsekwencje.
 • Sortowanie przedmiotów wg kolorów

4 rok życia:

 • Rozróżnianie pojęcia mniej – więcej na zbiorach klocków, owoców, itp.
 • Głośne liczenie do czterech przy wskazywaniu palcem czterech przedmiotów.
 • Prawidłowe odwzorowywanie wzorów składających się maksymalnie z 5 klocków (dziecko nie potrafi do klocków dobrać innych elementów, np. kasztanów).
 • Rozpoznawanie brakującego przedmiotu, który został zabrany z wcześniej poznanego wzoru. („Czego brakuje?”).
 • Sortowanie różnych przedmiotów wg kolorów lub kształtów.
 • Posiadanie bujnej fantazji – dziecko nadal nie potrafi oddzielić rzeczywistości od imaginacji.
 • Rozróżnianie kierunków przestrzennych: przód, tył, góra, dół.
 • Zadawanie dużej ilości pytań.
 • Chętne słuchanie długich historii, bajek.
 • Prawidłowe odpowiadanie na pytania, wskazywanie odpowiednich obrazków widzianych po raz pierwszy: Pokaż, co łapie myszy? Pokaż, co daje mleko? Pokaż, co w nocy świeci na niebie? Z czego się pije? Czym się prasuje? Itp.

5 rok życia:

 • Liczenie głośne do pięciu, wskazywanie palcem przedmiotów.
 • Segregowanie przedmiotów wg: rodzaju materiału, kształtu, ciężaru, charakteru powierzchni.
 • Rozróżnianie dźwięków wydanych przez: talerzyk, bębenek, filiżankę, krzesło.
 • Rysowanie z pamięci koła i kwadratu.
 • Wskazywanie własnego imienia napisanego dużymi drukowanymi literami spośród innych imion.
 • Zauważanie brakujących elementów na rysunkach, np. koła samochodu, ręki u postaci ludzkiej itp.
 • Wskazywanie różnic między obrazkami.
 • Samodzielne majsterkowanie z wykorzystaniem kartonów, papieru, patyczków, materiałów np. wykonanie domku dla lalek.
 • Podejmowane zabaw tematycznych np. w sklep, teatr, przedszkole.
 • Używanie przedmiotów w sposób symboliczny, podczas zabawy.
 • Układanie wzoru siedmioelementowego. (Wykonywanie polecenia: ułóż tyle kasztanów ile jest klocków).

6 rok życia:

 • Przyswajanie elementarnych pojęć: liczby, kształtu, wielkości, kierunku, odległości i stosunków czasowych.
 • Coraz lepsza orientacja w czasie i przestrzeni.
 • Dobra pamięć do wierszyków i piosenek.
 • Używanie ok. 4 tysięcy słów.
 • Rozpoznawanie i zapamiętywanie dźwięków.
 • Rozróżnianie prawej i lewej strony.
 • Rozumienie, że rzecz widziana z daleka wydaje się mniejsza, niż jest w rzeczywistości.
 • Rozumienie różnic pomiędzy czymś przypadkowym a zamierzonym.
 • Skupienie uwagi na ok. 20 min.
 • Występowanie zabaw z podziałem na role.
 • Zainteresowanie przyrodą i jej zjawiskami.
 • Prowadzenie spontanicznej i swobodnej rozmowy.
 • Próba uzasadniania swoich decyzji.