Przykazania wychowawcy

flickr.com - CCAC North Library

Bycie wychowawcą to wyzwanie. Mając na uwadze nauczenie, wychowanie i najlepsze dobro dzieci, staramy się rozszerzyć ich zainteresowania, wpłynąć na intelekt oraz szlifować charakter.

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas, gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.” – Albert Einstein

Istnieje szereg zasad, których powinien przestrzegać nauczyciel-wychowawca. Do najważniejszych reguł stanowiących pewnego rodzaju dekalog, można zaliczyć:

 • Akceptacja dziecka – każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością. Jednak, aby ukształtować w dziecku właściwy obraz samego siebie i zbudować poczucie pewności siebie, należy zaakceptować i okazywać jego wyjątkowość.
 • Otwartość na nowości i pogłębianie swojej wiedzy – ciągłe samodoskonalenie pozwala na poznanie nowych technik i metod pracy z dzieckiem oraz zrozumienie powstających zjawisk czy problemów.
 • Dotrzymywanie obietnic – chcąc być szanowanymi i poważanymi osobami w oczach innych ludzi czy własnych wychowanków, należy szanować swoje słowo, które raz dane zobowiązuje do jego wykonania. Innym razem staniemy się osobami niewartymi zaufania.
 • Posiadanie dystansu do siebie – dystans i poczucie humoru pozwala radzić sobie z wieloma sytuacjami, rozładowuje emocje i pozwala inaczej spoglądać na świat czy łatwiej znosić stres.
 • Empatia – należy uważnie słuchać sygnałów dobiegających ze strony wychowanków, oglądać świat z ich perspektywy i starać się ich zrozumieć. W innym wypadku będziemy postrzegani jako osoby znieczulone i niewrażliwe na ludzi i ich krzywdę.
 • Rozwiązywanie konfliktów przez dialog – dzięki dialogowi można prowadzić efektywną edukację, polegającą na przekazywaniu informacji i jednoczesnym słuchaniu sygnałów płynących od rozmówcy.
 • Konkretność i bezpośredniość – bycie konkretnym i rzeczowym nie doprowadza do sytuacji mglistości i niezrozumienia. Natomiast skupiając się na wydarzeniach i doświadczeniach, dostarczamy bezpośredniej wiedzy, przekazanej w sposób zrozumiały dla wszystkich.
 • Nienadużywanie ocen – ocena to nie kara, tylko informacja zwrotna, na temat jakości wykonanego zadania, posiadanego poziomu wiedzy i umiejętności.
 • Przeważanie nagrody nad karą – w pracy z dzieckiem należy używać pozytywnego wzmocnienia, jakim jest nagroda. Dzięki temu jest ono zmotywowane do działania i chętnie podejmuje wyzwania. Natomiast kary powinny być stosowane za niepożądane zachowania, a nie za cechy czy właściwości, których uczeń nie może zmienić. Nadużywanie kar zniechęca do działania.
 • Koncentrowanie się na mocnych stronach ucznia – nauczyciel powinien poznać mocne strony uczniów, po to, aby móc rozdzielić im zadania zgodnie z upodobaniami i możliwością wykazania swoich atutów.

Zasad jest wiele i każdy z nas może skompletować własny dekalog, którego będzie przestrzegać w pracy z uczniami. Ważne, aby być konsekwentnym w działaniu i przestrzegać wyznaczonych ram. Doprowadzi to do pozytywnego odbioru osoby wychowawcy i pracy w harmonii z podopiecznymi. Jednak należy zadać sobie pytanie: Jak stać się cenionym i uwielbianym przez uczniów wychowawcą? To trudne i czasochłonne zadanie, ale posługując się poniższym przepisem, powinno się udać.

Składniki:

 • pewna ilość uczniów
 • dużo cierpliwości i życzliwości
 • tona energii
 • mnóstwo czasu – więcej niż wynosi etat
 • 100 kg wartości
 • tysiące pomysłów
 • dużo odwagi i gotowości do podjęcia trudnych problemów
 • 2 kg zasad
 • szczypta wyrozumiałości
 • litr empatii
 • wiele pomysłów inspirujących do działania
 • ktoś, komu można się wyżalić i nabrać zapału do pracy

Składniki przepisu należy umieścić w uczniach, (których umysł i osobowość jest bardzo elastyczny) i czekać na efekt końcowy. Wierzę, że łącząc je razem i dodając do nich garść przykazań wychowawcy oraz szczyptę wyrozumiałości, stworzymy dobrego człowieka, gotowego do podejmowania działań, życia w społeczeństwie, naturze i w zgodzie z samym sobą.

Źródło:
E. Olszewska, Przepis na wychowawcę roku.
Fotografia: flickr.com – CCAC North Library