Przykazania Marii Montessori

flickr.com - Donnie Ray Jones

Maria Montessori (o której pisałam już tutaj) to wspaniała lekarka i pedagog, która tworząc własny system pedagogiczny przyczyniła się do prawidłowego postrzegania dzieci przez dorosłych, a swoimi metodami wpłynęła na ich poprawny rozwój.

„Dziecko, któremu poświęcono więcej uwagi i opieki, wyrasta na osobę silniejszą, bardziej zrównoważoną duchowo i energiczniejszą” – Maria Montessori

W swojej pedagogice pedagog zawarła wiele złotych prawd. Dlatego warto przypomnieć przykazania, dzięki którym wychowanie dziecka oraz jego świat będzie lepszy:

 • Nigdy nie dotykaj dziecka, jeśli nie zostałeś zaproszony.
 • Pamiętaj, że dzieci uczą się wszystkiego, co dzieje się w ich otoczeniu.
 • Nie mów źle o dziecku w jego obecności, ani gdy nie ma go w pobliżu.
 • Skup się na tym, co dobre w dziecku.
 • Słuchaj zawsze tego co dziecko ma do powiedzenia, a kiedy o coś pyta – odpowiadaj.
 • Szanuj dziecko nawet, gdy popełnia błędy, nie poprawiając ich natychmiast. Jak tylko będzie gotowe, pozwól mu odkryć błąd i samodzielnie go poprawić.
 • Bądź gotowy pomóc dziecku, gdy czegoś poszukuje. Ale umiej usunąć się w cień, gdy znalazło to czego szukało.
 • Gdy zwracasz się do dziecka, rób to zawsze w najlepszy z możliwych sposobów – daj mu to, co w tobie najlepsze.
 • Pokaż dziecku, gdzie rzeczy mają swoje miejsca oraz sposoby użycia materiałów i łagodnie, ale stanowczo powstrzymuj próby ich używania niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Zawsze bądź gotowy zareagować na wezwanie dziecka, które potrzebuje twojej pomocy.
 • Aktywnie pomagaj dziecku nawiązać kontakt z otoczeniem i poszukiwać, ale przejdź do pozornie biernej roli, kiedy kontakt zostanie nawiązany.
 • Szanuj dziecko, które odpoczywa, przygląda się pracy innych lub zastanawia się nad tym co będzie robić. Nie przeszkadzaj mu i nie zmuszaj do innych form aktywności.

Pamiętajmy, że celem wychowania jest nie tylko osiągnięcie szczęścia dziecka, ale także sprawienie, aby maluch stawał się budowniczym samego siebie, wyrósł na dobrą i sprawiedliwą osobę, odkrywał pożądane wartości, radził sobie z problemami i odnajdywał się w ciągle zmieniającym się świecie.

 • Jeśli regularnie chwalisz dziecko – nauczy się doceniać.
 • Jeśli często krytykujesz dziecko – nauczy się oceniać innych.
 • Jeśli okazujesz dziecku wrogość – nauczy się walczyć.
 • Jeśli jesteś uczciwy wobec dziecka – nauczy się uczciwości.
 • Jeśli często wyśmiewasz dziecko – stanie się nieśmiałe.
 • Jeśli często oczerniasz dziecko – rozwinie się w nim poczucie winy.
 • Jeśli akceptujesz pomysły dziecka – nauczy się czuć dobrze samo ze sobą.
 • Jeśli jesteś przychylny dziecku – nauczy się cierpliwości.
 • Jeśli wspierasz dziecko w tym co robi – nabierze pewności siebie.
 • Jeśli dajesz dziecku poczucie bezpieczeństwa – nauczy się ufać innym.
 • Jeśli pozwolisz dziecku żyć w przyjaznym środowisku i czuć się potrzebnym – nauczy się znajdować miłość.

Zastosujmy powyższe prawdy w wychowaniu, a sprawimy, że dzieci będą wiedziały kim są i co chcą osiągnąć w życiu!

Źródło:
Fotografia: flickr.com – Donnie Ray Jones