Kodeks nauczyciela

flickr.com - MocaDeco

Kodeks to zbiór usystematyzowanych praw i zasad. O zasadach, których powinien przestrzegać nauczyciel, miałam okazję już pisać tutaj. Jednak istnieje „Kodeks nauczyciela-wychowawcy”, który został stworzony na podstawie „Małego Księcia” autorstwa Antoine de Saint-Exupéry.

Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.

„Mały Książę” to niezwykła książka, która dotyka wielu prawd uniwersalnych – wiernej miłości, prawdziwej przyjaźni, poszukiwania sensu życia, odpowiedzialności za drugiego człowieka czy odkrywania wartości. Jest przeznaczona dla osób w każdym wieku i tylko pozornie przypomina książkę dla dzieci. Pomimo swojego wieku, cały czas jest aktualna i zawiera w sobie przesłania, które każdy człowiek powinien przyswoić, wziąć do serca i zastosować w swoim życiu.

Z książki można wyłuszczyć myśli stanowiące praktyczny przepis na bycie dobrym mentorem, które w szczególności powinni przyswoić sobie nauczyciele. Oto one:

  • Oswoić znaczy stworzyć więzy. Jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebowali.
  • Należy wymagać tego, co można otrzymać.
  • Mam prawo żądać posłuszeństwa, jeśli moje polecenia są rozsądne.
  • Oczy są często ślepe, należy szukać sercem.
  • Śmiech jest dla życia jak studnia na pustyni.
  • Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro.
  • Bądź silniejszy, a będziesz miał rację.
  • Kto poniża, sam jest niski.
  • Powinieneś sądzić według czynów, a nie słów.
  • Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz siebie dobrze osadzić, będziesz naprawdę mądry.

Źródło:
A. de Saint-Exupéry, Mały Książę.
Fotografia: flickr.com – MocaDeco