Kilka słów o prawach dziecka

flickr.com - Adam Lai

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest „Konwencja o prawach dziecka” uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Określa ona zasady treści związane z tym, co przysługuje dziecku. Jednak należy pamiętać, że upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka, uzupełnia się z prawami dorosłych, a nie zwalcza czy koliduje, ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi. Dlatego każde Państwo powinno pomóc w przestrzeganiu tych praw, przestrzegać podmiotowego traktowania i przysługujących dziecku przywilejów.

Korczak napisał apel dziecka przeznaczony dla rodzica, który każdy powinien wprowadzić w wychowanie swojej pociechy. Jednak jak najłatwiej dotrzeć do dziecka, aby wiedziało co mu wolno? Najlepiej napisać mu rymowany wierszyk. Dlatego przeszukując różne materiały znalazłam wierszyk Marcina Brykczyńskiego dedykowany dzieciom, który w prosty sposób przyswaja prawa jakie posiadają.

O prawach dziecka

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać:
* Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
* Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić!
* Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
* Jeśli mama albo tata nie mieszka już z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
* Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
* Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie, byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

W wierszowanym utworze zawarte są najważniejsze uczucia oraz zachowania, do których dziecko ma prawo. Dlatego należy pamiętać, że każde dziecko, niezależnie od wieku, statusu materialnego rodziców, wyznania czy koloru skóry ma prawo do miłości i szacunku, radości i smutku, prywatności i tajemnic, zabawy i nauki, niepowodzenia i niewiedzy, a przede wszystkim do wyrażania własnych myśli i przeciwstawiania się złu. Nie wolno tego dzieciom odbierać, ponieważ jest to równoznaczne z odebraniem mu człowieczeństwa. Pamiętajmy o tym!

Źródło:
M. Brykczyński, O prawach dziecka.
Fotografia: flickr.com – Adam Lai