Czym jest wychowanie dziecka?

pexels.com - Dzieci

Wychowanie to bardzo obszerny temat, który jak się okazuje posiada wiele różnorodnych definicji – długich, krótkich, skomplikowanych, łatwych w zrozumieniu i takich, które trzeba sobie samemu uzupełnić. Wielu pedagogów, psychologów i innych specjalistów, zastanawiało się, i wciąż się głowi, czym jest owe zjawisko?

Wychowanie, z całą pewnością, jest świadomym oddziaływaniem na drugiego człowieka. Posłużę się słowami słynnego pedagoga, W. Okonia, który uważa, że:

„Wychowanie to system czynności wychowawców, nauczycieli, rodziców i wychowanków, umożliwiających wychowankom zmienianie się w pożądanym kierunku, a więc kształtowanie i przekształcanie uczuć, przekonań i postaw społecznych, moralnych, estetycznych, kształtowanie woli i charakteru oraz wszechstronne rozwijanie osobowości.”

Oznacza to, że wychowanie jest długotrwałym procesem, które trwa przez całe życie i jest zbiorem wszelkich możliwych oddziaływań na człowieka, co przyczynia się do ukształtowania się jego osobowości, charakteru, psychiki czy postępowania. Zgadzam się z tym całkowicie.

Jednak człowiek nie jest „czystą tablicą”. Dziecko przychodzi na świat, z całym „arsenałem” predyspozycji, określonymi cechami charakteru, temperamentem czy talentami, które ujawnią się wraz z dorastaniem, i to właśnie dzięki odpowiedniemu wychowaniu, przebywaniu z dzieckiem, dostarczaniu różnych bodźców, aby mogło przeżywać i doświadczać oraz zastosowaniu różnych metod i technik w pracy/zabawie z dzieckiem, możemy wyzwolić pożądane cechy, zahamować niechciane zachowania oraz sprawić, że dziecko będzie szczęśliwe, i czuło się kochane.

Tak, więc wychowanie to pomoc oferowana dziecku od urodzenia, w jego osobowym rozwoju. Rozumiem przez nie pielęgnowanie, wspieranie, nauczanie i kształcenie, aby pomóc dziecku w jego prawidłowym rozwoju.

Źródło: W. Okoń, Słownik pedagogiczny.