Tag: stopień umiarkowany

Niepełnosprawność intelektualna: Stopień umiarkowany

Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym posiadają poziom intelektualny charakterystyczny dla osób osiągających 7-8 rok życia, poziom dojrzałości społecznej charakterystyczny dla 10 roku życia i inteligencję na poziomie 40-54 (skali Wechslera). Ta podgrupa stanowi około 10% wszystkich niepełnosprawności umysłowych. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej

Kontynuuj czytanie