Tag: rozwój

Doskonalenie umiejętności społecznych

Kompetencje społeczne przyczyniają się do poprawnej interakcji z otoczeniem i stanowią umiejętności interpersonalne oparte na wzorcach zachowań, które dotyczą wywierania oczekiwanego wpływu na ludzi oraz inicjowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Umiejętności społeczne są nabywane i rozwijane od najmłodszych lat, poprzez codzienne

Kontynuuj czytanie

Rozwój mowy dziecka

Dzięki rozumieniu mowy dziecko może rozumieć otaczającą go rzeczywistość. Natomiast umiejętność mówienia pozwala mu uzewnętrznić się, wyrażając swoje uczucia, spostrzeżenia i pragnienia. Mowa zależna jest od predyspozycji genetycznych dziecka, prawidłowości budowy narządów mowy (oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych), słuchu, wzroku i struktur korowych

Kontynuuj czytanie