Tag: mowa dziecka

Rozwój mowy dziecka

Dzięki rozumieniu mowy dziecko może rozumieć otaczającą go rzeczywistość. Natomiast umiejętność mówienia pozwala mu uzewnętrznić się, wyrażając swoje uczucia, spostrzeżenia i pragnienia. Mowa zależna jest od predyspozycji genetycznych dziecka, prawidłowości budowy narządów mowy (oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych), słuchu, wzroku i struktur korowych

Kontynuuj czytanie