Tag: motywowanie do nauki

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny to jednostka przejawiająca wysoki poziom zdolności ogólnych (inteligencji) lub posiadający zdolność specjalną w sferze działalności umysłowej. Przejawem zdolności jest niezawodność, samodzielność i skuteczność w podejmowanej działalności. Zdolność polega na łatwym docieraniu do źródeł informacji, szybkim nabywaniu i przetwarzaniu wiadomości

Kontynuuj czytanie