Tag: inteligencja

Teoria inteligencji wielorakich

Inteligencja to sprawność myślenia, reagowania, przewidywania, dostrzegania związków i abstrakcyjnego rozumowania. ​Definiowana jest jako zdolność jednostki do rozumienia otaczającego ją świata oraz umiejętność radzenia sobie z jego wyzwaniami. ​ W celu zmierzenia poziomu ilorazu inteligencji oraz możliwości umysłowych używa się skali liczbowej,

Kontynuuj czytanie