Tag: dzieci

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny to jednostka przejawiająca wysoki poziom zdolności ogólnych (inteligencji) lub posiadający zdolność specjalną w sferze działalności umysłowej. Przejawem zdolności jest niezawodność, samodzielność i skuteczność w podejmowanej działalności. Zdolność polega na łatwym docieraniu do źródeł informacji, szybkim nabywaniu i przetwarzaniu wiadomości

Kontynuuj czytanie

Integracja wiedzy w umyśle dziecka

Integracja (z łacińskiego „integratio”) to złożony termin, który oznacza „scalanie”, czyli tworzenie całości z części i uzupełnianie brakujących elementów. O integracji pisałam już tutaj. Jednak warto rozwinąć temat i przyjrzeć się integracji trochę bliżej. Integracja jest alternatywą dla przedmiotowego nauczania, które nie przynosi

Kontynuuj czytanie