Tag: dzieci

Koncepcje: Antropologia pedagogiczna

Otto Friedrich Bollnow (1903-1991) to niemiecki pedagog i filozof. Opracował podstawy metodyczne i zasady antropologii filozoficznej, które przeniósł do pedagogiki, jednocześnie stwarzając koncepcję pedagogiczną popierającą otwartość na nowe zjawiska. Zasady opracowane przez Bollnow’a: Poprzez interpretację danego zjawiska można go odnieść bezpośrednio do

Kontynuuj czytanie

Doskonalenie umiejętności społecznych

Kompetencje społeczne przyczyniają się do poprawnej interakcji z otoczeniem i stanowią umiejętności interpersonalne oparte na wzorcach zachowań, które dotyczą wywierania oczekiwanego wpływu na ludzi oraz inicjowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Umiejętności społeczne są nabywane i rozwijane od najmłodszych lat, poprzez codzienne

Kontynuuj czytanie

Rozwój mowy dziecka

Dzięki rozumieniu mowy dziecko może rozumieć otaczającą go rzeczywistość. Natomiast umiejętność mówienia pozwala mu uzewnętrznić się, wyrażając swoje uczucia, spostrzeżenia i pragnienia. Mowa zależna jest od predyspozycji genetycznych dziecka, prawidłowości budowy narządów mowy (oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych), słuchu, wzroku i struktur korowych

Kontynuuj czytanie