Sfery rozwoju dziecka – percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest miarą rozwoju spostrzegania wzrokowego i polega na rozpoznawaniu, rozróżnianiu i interpretowaniu bodźców wzrokowych oraz odnoszeniu ich do własnych doświadczeń. U prawidłowo rozwijającego się niemowlęcia, podczas pierwszego roku życia, w pełni wykształca się zdolność widzenia. Na późniejszym etapie rozwoju dziecka proces widzenia zostaje silnie powiązany z wielozmysłowym odbiorem rzeczywistości, co przekłada się na sferę rozwoju jaką jest koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Rok życia

Umiejętności

1 rok życia

 

Reagowanie cofnięciem głowy na ostre światło.

Wstrzymywanie ruchów ciała, zatrzymywanie wzroku na bodźcach świetlnych lub błyszczących przedmiotach.

– Podążanie za bodźcem świetlnym w linii poziomej na niewielkiej przestrzeni.

– Podążanie wzrokiem za bodźcem świetlnym w linii pionowej na niewielkiej przestrzeni.

– Podążanie wzrokiem za bodźcem świetlnym po liniach krzywych, w całym obszarze widzenia.

– Śledzenie wzrokiem poruszający się w polu widzenia przedmiot w odległości 1 m.

– Śledzenie wzrokiem poruszającej się w niewielkiej odległości postaci ludzkiej.

– Przyglądanie się ludzkiej twarzy z odległości 30 cm.

– Dostrzeganie różnic w mimice twarzy dorosłego oraz reagowanie na nie.

– Przyglądanie się przedmiotom odległym o 5 m a w kolejnych miesiącach życia – przedmiotom odległym o kilkadziesiąt metrów.

– Odróżnianie jednych przedmiotów od drugich, np. sięganie po ciastko przy uczuciu głodu.

Percepcję wzrokową można wspomagać poprzez podejmowanie ćwiczeń sprzyjających doskonaleniu spostrzegawczości czy rozwijaniu umiejętności porównywania, różnicowania, kojarzenia i porządkowania.

Ćwiczenia sprzyjające rozwijaniu percepcji wzrokowej. (Ćwiczenia należy dostosować do możliwości dziecka):

 • Układanie figur, kształtów i szeregów wg wzoru i z pamięci.
 • Składanie pociętych obrazków.
 • Rozpoznawanie i wyróżnianie jednakowych przedmiotów oraz figur.
 • Uzupełnianie braków na obrazkach.
 • Wyodrębnianie różnic między obrazkami.
 • Opisywanie obrazków i historyjek obrazkowych.
 • Układanie puzzli.
 • Wyszukiwanie elementów na obrazkach i w otoczeniu.
 • Różnicowanie położenia przedmiotów w przestrzeni – co jest blisko, a co daleko?
 • Układanie obrazków na kartce / stole / dywanie po lewej i po prawej stronie, na górze, na dole (kształtowanie pojęć góra, dół, prawo, lewo)
 • Przerysowanie figur geometrycznych i kształtów.
 • Gra w domino, memo pamięciowe, doble.
 • Dobieranie wyrazów do obrazków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *