Sfery rozwoju dziecka – funkcje poznawcze

Poznawanie rzeczywistości to inaczej odbiór informacji płynących z otoczenia za pomocą zmysłów, przetwarzanie ich w układzie nerwowym oraz wykorzystanie w działaniu. Do funkcji poznawczych zalicza się: spostrzeganie, uwaga i pamięć oraz wyobraźnia, myślenie i mowa. Wszystkie te procesy stanowią o poziomie rozwoju intelektualnego i rozwijają się w podejmowaniu kontaktów dziecka z otoczeniem.

Funkcje poznawcze – 1-6 rok życia dziecka.

Rok życia

Umiejętności

1 rok życia

 

– Odruchowo reaguje na bodźce zewnętrzne.

– Wykonywanie prostych ruchów, np. ustami, głową zmierzając do podtrzymanie lub wykrycia źródła interesujących doznań związanych z własnym ruchem.

– Koordynowanie różnych funkcji: słyszenia, wydawania dźwięków, ruchów ręki, ssania lub widzenia i słyszenia (zwracanie głowy w kierunku źródła dźwięku).

– Chwytanie przedmiotów i wykorzystywanie ich do dostarczania sobie wrażeń, np. wkładanie ich do buzi, potrząsanie, uderzanie o stół.

– Znalezienie przedmiotu, który częściowo zakryjemy.

– Wykonywanie jednym przedmiotem kilka działań manipulacyjnych, np. lizanie, uderzanie o podłogę, potrząsanie.

– Odmienna emocjonalnie reakcja na nowe przedmioty (efekt nowości).

– Szukanie ukrywanego przedmiotu w jednej i tej samej dłoni, w zabawie „Ence pence, w której ręce”, a kolejno szukanie przedmiotu w dwóch dłoniach. 

2 rok życia

– Używanie przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem, np. wkładanie łyżki do buzi, potrząsanie grzechotką.

– Odnalezienie zakrytego przedmiotu wydającego dźwięk, np. pozytywki.

– Prawidłowe odnajdywanie przedmiotu w zabawie „Ence pence, w której ręce.”

– Prawidłowe odnajdywanie kostki ukrywanej kolejno w dwóch kubkach.

– Rozwiązywanie problemów manipulacyjnych, np. otwieranie pudełka od zapałek.

3 rok życia

– Znajdowanie klocków wg polecenia (taka sama długość, kolor, itp).

– Prawidłowe składanie w całość dwóch połówek jabłka.

– Dobieranie przedmiotów wykonanych z takiego samego materiału.

– Odróżnianie patyków dłuższego od krótszego, położonych na stole obok siebie w odległości kilku centymetrów.

– Dobieranie takich samych podstawowych figur geometrycznych.

– Podawanie swojego imienia i wieku.

– Chętne słuchanie bajek i coraz lepsze zapamiętywanie ich szczegółów.

– Liczenie do 3.

– Nazywanie podstawowych kolorów.

– Posiadanie bogatej wyobraźni, (tworzenie opowieści, niewidocznych przyjaciół, itp).

– Rozróżnianie przedmiotów takich samych i innych.

– Dokonywanie prostych wyborów w oparciu o przewidywane konsekwencje.

– Sortowanie przedmiotów wg kolorów.

4 rok życia

– Rozróżnianie pojęcia mniej – więcej na zbiorach klocków, owoców, itp.

– Głośne liczenie do czterech przy wskazywaniu palcem czterech przedmiotów.

– Prawidłowe odwzorowywanie wzorów składających się maksymalnie z 5 klocków (dziecko nie potrafi do klocków dobrać innych elementów, np. kasztanów).

– Rozpoznawanie brakującego przedmiotu, który został zabrany z wcześniej poznanego wzoru. („Czego brakuje?”).

– Sortowanie różnych przedmiotów wg kolorów lub kształtów.

– Posiadanie bujnej fantazji – dziecko nadal nie potrafi oddzielić rzeczywistości od imaginacji.

– Rozróżnianie kierunków przestrzennych: przód, tył, góra, dół.

– Zadawanie dużej ilości pytań.

– Chętne słuchanie długich historii, bajek.

– Prawidłowe odpowiadanie na pytania, wskazywanie odpowiednich obrazków widzianych po raz pierwszy: Pokaż, co łapie myszy? Pokaż, co daje mleko? Pokaż, co w nocy świeci na niebie? Z czego się pije? Czym się prasuje? Itp.

5 rok życia

– Liczenie głośne do pięciu, wskazywanie palcem przedmiotów.

– Segregowanie przedmiotów wg: rodzaju materiału, kształtu, ciężaru, charakteru powierzchni.

– Rozróżnianie dźwięków wydanych przez: talerzyk, bębenek, filiżankę, krzesło.

– Rysowanie z pamięci koła i kwadratu.

– Wskazywanie własnego imienia napisanego dużymi drukowanymi literami spośród innych imion.

– Zauważanie brakujących elementów na rysunkach, np. koła samochodu, ręki u postaci ludzkiej itp.

– Wskazywanie różnic między obrazkami.

– Samodzielne majsterkowanie z wykorzystaniem kartonów, papieru, patyczków, materiałów np. wykonanie domku dla lalek.

– Podejmowane zabaw tematycznych np. w sklep, teatr, przedszkole.

– Używanie przedmiotów w sposób symboliczny, podczas zabawy.

– Układanie wzoru siedmioelementowego. (Wykonywanie polecenia: ułóż tyle kasztanów ile jest klocków).

6 rok życia

– Przyswajanie elementarnych pojęć: liczby, kształtu, wielkości, kierunku, odległości i stosunków czasowych.

– Coraz lepsza orientacja w czasie i przestrzeni.

– Dobra pamięć do wierszyków i piosenek.

– Używanie ok. 4 tysięcy słów.

– Rozpoznawanie i zapamiętywanie dźwięków.

– Rozróżnianie prawej i lewej strony.

– Rozumienie, że rzecz widziana z daleka wydaje się mniejsza, niż jest w rzeczywistości.

– Rozumienie różnic pomiędzy czymś przypadkowym a zamierzonym.

– Skupienie uwagi na ok. 20 min.

– Występowanie zabaw z podziałem na role.

– Zainteresowanie przyrodą i jej zjawiskami.

– Prowadzenie spontanicznej i swobodnej rozmowy.

– Próba uzasadniania swoich decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *