Kategoria: Strefa Nauki

Koncepcje: Krytyczna nauka o wychowaniu

Krytyczna nauka o wychowaniu (pedagogika krytyczna) to nurt pedagogiczny, powstały w latach ’50 XX wieku. Głównymi przedstawicielami są filozofowie i socjolodzy: Theodor Adorno, Max Horhheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Erich Fromm. Wszyscy twórcy należeli do Szkoły Frankfurckiej i posiadali poglądy związane z istotą marksistowskiego potępienia ideologii „fałszywej

Kontynuuj czytanie

Niepełnosprawność intelektualna: Stopień głęboki

Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim posiadają poziom intelektualny charakterystyczny dla osób osiągających maksymalnie 3 rok życia, poziom dojrzałości społecznej charakterystyczny dla 3-4 roku życia i inteligencję na poziomie 0-24 (skali Wechslera). Ta podgrupa stanowi około 1% wszystkich niepełnosprawności umysłowych. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej

Kontynuuj czytanie

Niepełnosprawność intelektualna: Stopień znaczny

Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym posiadają poziom intelektualny charakterystyczny dla dzieci osiągających 5-6 rok życia, poziom dojrzałości społecznej charakterystyczny dla 7-8 roku życia i inteligencję na poziomie 25-39 (skali Wechslera). Ta podgrupa stanowi 3-4% wszystkich niepełnosprawności umysłowych. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym:

Kontynuuj czytanie

Niepełnosprawność intelektualna: Stopień umiarkowany

Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym posiadają poziom intelektualny charakterystyczny dla osób osiągających 7-8 rok życia, poziom dojrzałości społecznej charakterystyczny dla 10 roku życia i inteligencję na poziomie 40-54 (skali Wechslera). Ta podgrupa stanowi około 10% wszystkich niepełnosprawności umysłowych. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej

Kontynuuj czytanie

Niepełnosprawność intelektualna: Stopień lekki

Charakterystyka dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim jest czynnością skomplikowaną i często stwarza trudności. Pojawiają się one, ponieważ objawy zachowania się dziecka niepełnosprawnego umysłowo i dziecka zaniedbanego są podobne. Często zdarza się, że warunki środowiskowe, nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny i brak

Kontynuuj czytanie

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie charakteryzujące się zarówno deficytem intelektualnym (rozumowanie, rozwiązywanie problemów, planowanie, myślenie abstrakcyjne, wydawanie osądów, zdobywanie wiedzy w systemie edukacyjnym, jak i przez doświadczenia), jak i deficytem w funkcjonowaniu przystosowawczym i ma początek w okresie rozwojowym. Deficyty w ogólnych zdolnościach

Kontynuuj czytanie

Koncepcje: Antropologia pedagogiczna

Otto Friedrich Bollnow (1903-1991) to niemiecki pedagog i filozof. Opracował podstawy metodyczne i zasady antropologii filozoficznej, które przeniósł do pedagogiki, jednocześnie stwarzając koncepcję pedagogiczną popierającą otwartość na nowe zjawiska. Zasady opracowane przez Bollnow’a: Poprzez interpretację danego zjawiska można go odnieść bezpośrednio do

Kontynuuj czytanie