Kategoria: Strefa Nauczyciela

Podmiotowość ucznia w edukacji

O podmiotowym traktowaniu uczniów jest głośno od pewnego czasu. Jednak termin ten jest już znany od dawna. Już Janusz Korczak zwrócił uwagę na równorzędne traktowanie wychowanków, pozwalał im decydować w wielu podejmowanych czynnościach i dopuszczał je do głosu, jednocześnie uwzględniając ich potrzeby. Edukacja wczesnoszkolna powinna

Kontynuuj czytanie