Kategoria: Strefa Nauczyciela

Teatralizacja w szkole

Teatralizacja uczniów jest istotna. Wpływa na prawidłowy rozwój dziecka, nawiązywanie kontaktów i pokonywanie barier i lęków. Inscenizacje ułatwiają realizacje celów wychowawczych i dydaktycznych, ponieważ uatrakcyjniają zajęcia, wzmagają zainteresowanie nauką, wywołują pożądane uczucia emocjonalne, uczą rozróżniania dobra od zła oraz integrują zespół klasowy poprzez włączenie

Kontynuuj czytanie

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny to jednostka przejawiająca wysoki poziom zdolności ogólnych (inteligencji) lub posiadający zdolność specjalną w sferze działalności umysłowej. Przejawem zdolności jest niezawodność, samodzielność i skuteczność w podejmowanej działalności. Zdolność polega na łatwym docieraniu do źródeł informacji, szybkim nabywaniu i przetwarzaniu wiadomości

Kontynuuj czytanie

Integracja wiedzy w umyśle dziecka

Integracja (z łacińskiego „integratio”) to złożony termin, który oznacza „scalanie”, czyli tworzenie całości z części i uzupełnianie brakujących elementów. O integracji pisałam już tutaj. Jednak warto rozwinąć temat i przyjrzeć się integracji trochę bliżej. Integracja jest alternatywą dla przedmiotowego nauczania, które nie przynosi

Kontynuuj czytanie