Wyniki szukania dla:

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania Jagody Cieszyńskiej

Jagoda Cieszyńska (ur. 1955) to psycholog, logopeda, terapeutka dzieci niesłyszących, autystycznych i dyslektycznych. Opracowała symultaniczno-sekwencyjną metodę nauki czytania, nazywaną także metodą krakowską lub metodą sylabową. Głównym założeniem metody jest nauka czytania sylabami. Podczas zajęć dzieci poznają sylaby, którym nadawane jest

Kontynuuj czytanie

Koncepcje: Psychologia i pedagogika humanistyczna

Twórcą psychologii i pedagogiki humanistycznej jest Carl Rogers (1902-1987). To amerykański psycholog i psychoterapeuta. Przedstawiciel i twórca nurtu humanistycznego w psychologii, twórca psychoterapii zorientowanej na klienta. Autor wielu prac, wykładowca akademicki. Posiadał tytuł doktora honoris causa na wydziale psychologii uniwersytetu

Kontynuuj czytanie

Koncepcje: Pedagogika wielokulturowa i międzykulturowa

Wielokulturowość  to zjawisko związane z występowaniem na jednym terenie kilku grup o różnych wyznaniach, językach, tradycjach i obyczajach oraz systemie organizacji społecznej. Natomiast międzykulturowość (interkulturowość) to pogląd, niosący przesłanie, że utrzymując kontakty z innymi kulturami wzbogacamy swoją osobowość i umiejętności współdziałania z

Kontynuuj czytanie